Borst nat maken.

Go down

Borst nat maken.

Bericht van Blauwewolk op ma maa 26, 2012 1:38 am

De
analogie van de elementen.

De
volgende samenhang is die tussen de huizen naar elementen-analogie. We hebben
vier elementen: vuur, aarde, lucht en water. Analoog aan de tekens kunnen we
ook de huizen indelen in vuur-, aarde-, lucht- en waterhuizen. Elk huis binnen
een element werkt op unieke manier samen en heeft wisselwerking met de andere
huizen van dat element.

De
vuurhuizen. Onze eigen manifestatie vinden we terug in 1.


Het
is ons individuele optreden en ons lichaam. Maar zonder de uitdrukking van onze
zelfverzekerdheid, ons ego en onze wil, krijgt 1 geen vorm; het heeft op die
grond alleen al betrekking met 5, waarin de behoefte onszelf te zijn
uitdrukking krijgt. 9 zorgt in dat geheel voor de evaluatie van ons optreden,
het geeft in de ruimste zin ons bewustwordingsproces aan: het antwoord op de
vragen ‘Wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat is het doel en de zin? 9
beïnvloedt zowel 1 als 5: onze houding naar buiten alswel ons gevoel van
eigenwaarde. Maar die laatste twee beïnvloeden op hun beurt weer huis9.

De
aardehuizen. In 2 liggen onze lust- en onlustgevoelens, onze motivatie en het
concrete waardepatroon dat ons zekerheid geeft. Dat patroon is van invloed op
de manier waarop we onszelf zien en op wat we sociaal-maatschappelijk denken te
kunnen bereiken: allebei huis 10 maar door confrontatie met objectievere
criteria en feiten en met de werksituatie, worden zowel onze motivatie als ons
ik-beeld [resp. 2 en 10] bijgestuurd: huis 6. Maar 6 kan alleen werken wanneer
er ook motivatie tot werken is 2 en kan alleen zelfkritiek uitoefenen wanneer
er een vastomlijnd gegeven is 10 dat het kan beoordelen en verwerken. Een
veranderd ik-beeld is weer van invloed op ons gevoel van zekerheid 2.

De
luchthuizen. Wanneer we anderen leren kennen 3, kan dat leiden tot nadere
contacten waaruit vriendschap 11 dan wel partnerschap 7 kan voortvloeien. Maar
contact met anderen beïnvloedt ons denken 3 en dat beïnvloedt mogelijk weer
onze houding in contacten. Anderzijds beïnvloedt het contact met onze
levenspartner 7 onze houding in vriendschappen 11 en ook ons denken en onze
korte contacten 3, terwijl vrienden op hun beurt weer van invloed kunnen zijn
op 7 en 3.

De waterhuizen. Het huis van onze innerlijke emotionele
basis en gevoelszekerheid 4 is het resultaat van psychische processen in het
persoonlijk onbewuste 8 en het collectief onbewuste 12. Vanaf onze geboorte
doen wij ervaringen op, die aanvankelijk in 12 liggen. We zijn dan immers nog
deel van de collectieve psyche en hebben via de moeder onbewust deel aan de omgeving.
Positieve en negatieve ervaringen in die tijd worden nog niet door een ego
verwerkt [dat is nog niet gevormd]. Toch kunnen invloeden uit het prilste begin
een grote rol spelen in ons verdere leven waar het ons gevoel van veiligheid en
geborgenheid betreft 4.


Wanneer
het kind ouder wordt, zullen persoonlijke problemen verdrongen kunnen worden
naar 8. Dat huis is eveneens van invloed op ons gevoel van welbevinden in ons
verdere leven, en storende factoren zijn hier duidelijker en grijpbaarder dan
in 12. Huis 12 kan van invloed zijn op 8: associaties, waarschuwende dromen,
hypnose en dergelijke bieden de mogelijkheid om persoonlijke problemen 8 op te
lossen.


Maar
we kunnen evenzeer vluchten uit de werkelijkheid en verzeild raken in irreële
waandenkbeelden wanneer het verband tussen 8 en 12 negatief uitwerkt. Steeds is
er echter sprake van beïnvloeding langs indirecte weg van huis 4, dat
spanningen als een verminderd gevoel van geborgenheid ervaart. Een krachtig
ontwikkeld 4, met een hechte gevoelsbasis en een goed ontwikkeld gevoel van
geborgenheid, kan echter ook een positieve invloed uitoefenen op het oplossen
van problemen:4 beïnvloedt de mate waarin wij in staat zijn ervaringen uit de
prilste, maar ook uit latere tijd te verwerken. Door evenwicht tussen 4, 8 en
12 kunnen collectieve en persoonlijke inhouden heel creatief uitwerken en ons
een grote veerkracht in het leven geven.

De
analogie van de kruizen.

De
samenhang naar de kruizenanalogie is wat lastiger. Omdat de huizen van een
kruis [analoog aan de tekens] vierkant op of oppositie met elkaar staan, is
daartussen ook sprake van een spanningsrelatie. Die spanning kan echter heel
creatief zijn. Voor de werking van de kruizen kunnen we teruggrijpen op wat we
al bij de as-werking van de huizen lazen. De kruizen zijn immers een combinatie
van twee assen:


-
de hoofdhuizen bestaan uit de assen 1-7 en 4 – 10;


-
de vaste huizen bestaan uit de assen 2-8 en 5 – 11;


-
de beweeglijke huizen bestaan uit de assen 3-9 en 6 – 12.

Het
hoofdkruis. Bij het hoofdkruis is de dualiteit tussen het eigen zijn 1 en dat
van de ander 7 van invloed op onze maskerfunctie en ons emotioneel en
maatschappelijk functioneren 4 en 10. Maar ook onze manier van functioneren en
de mate waarin wij onze eigen emotionele geborgenheid ervaren is van invloed op
ons naar buiten treden 1 en onze reacties op onze levenspartner 7.

Het
vaste kruis. De verwerking van problemen 8 is bepalend voor de mate waarin wij
onszelf zekerheid kunnen verschaffen en waarin wij vanuit lust- en
onlustgevoelens motivatie vinden 2. Dat heeft zijn weerslag op de mate waarin
wij ons als individu ervaren 5 en reageren op anderen, vooral vrienden, die
nabij genoeg zijn om onze innerlijke spanningen te kunnen gadeslaan 11.


Evenwichtige
verwerkingen geeft een diepgeworteld zelfvertrouwen 5 waardoor ook de houding
tegenover vrienden niet krampachtig hoeft te zijn.


Goede
vrienden kunnen ons zelfvertrouwen weer stimuleren en ons helpen bij
verwerkingsprocessen 8 waardoor we concrete zekerheid kunnen ervaren 2. Ook
hier zien we een complex samenspel, waarbij een huis heel subtiel door andere
huizen wordt geactiveerd.

Het
beweeglijke kruis. Wanneer we via contacten, lezen, schrijven, denken,
enzovoorts informatie opdoen en doorgeven 3, kan overdenking daarvan ons
stimuleren allerlei visies tot een synthese te brengen en onze horizon te
verbreden 9. Maar zonder analyse en kritiek 4 loopt dat proces gevaar te
verzanden in wild getheoretiseer. Ook 12 speelt hierin een rol, omdat het de
schakel met de bron van het universeel menselijk vormt [het collectief
onbewuste]. Problemen in de diepste lagen van onszelf kunnen maken dat we
moeilijk tot een bepaalde mate van kritiek ten opzichte van onszelf en de
buitenwereld komen [as 12- 6]. De huizen 3 en 9 kunnen ons dan op weg helpen
door bijvoorbeeld over de problemen informatie te verschaffen 3 of ze in een
zinvol verband te plaatsen 9. Problemen in de vorming van een oordeel of mening
en een synthese 9 kunnen weer aangepakt worden door analyse en kritisch
onderzoek 6: wat ging er fout en waarom? Een doorleving of beleving ervan, op
welke manier ook 12, kan dan tot een eenheidsbeleving leiden die in het negende
huis niet tot stand kwam, 12 kan dat geven door meditatie, yoga of gebed, door
collectieve dienstbaarheid of opofferingsgezindheid en dergelijke; het zoekt
het lang niet altijd alleen maar in verslaving en soortgelijke zaken.


Beleving
en kritiek 12- 6 kunnen denken en synthese 3-9 stimuleren en het denken en een
synthese zoeken kunnen op hun beurt weer processen in 6 en 12 op gang brengen.


Kortom,
de huizen hangen op talloze manieren samen, en de bovengenoemde verbanden zijn
er maar enkele van de vele.


Want
er zijn nog meer verbanden denkbaar, bijvoorbeeld: de huizen 5 en 10 staan
inconjunct op elkaar, wat op een soort basisspanning wijst. Ze kunnen zich dan
ook erg gespannen ten opzichte van elkaar verhouden: ons ik-beeld 10 kan wel
eens heel anders zijn dan wat we uitdrukken 5 of wat we werkelijk willen 5 en
onze creativiteit en zelfexpressie 5 kan wel eens iets heel anders willen dan dat
andere deel in onszelf, dat ons beeld voor de buitenwereld bepaalt 10. Hoewel
het natuurlijk kan voorkomen, hoeven we ons masker [de as 4-10 met 10 als
uitgang en het zelfvertrouwen dat we voelen 5 elkaar niet te dekken. En dat
niet alleen: huis 10 filtert ook de gegevens uit de buitenwereld, zodat die ons
ego soms niet een bereiken.


Het
vijfde huis staat ook inconjunct op het twaalfde, een wat duidelijker verband.
Het collectieve is voor ons gevoel immers in strijd met het individuele dat we
willen benadrukken. In 12 vinden we de ondermijning van de persoonlijkheid 5
die we juist willen zijn. Dus ook hier weer twee ogenschijnlijk tegenstrijdige
huizengegevens ofwel deelgebieden van de psyche. Toch kan een horoscoop
planeten zowel in 5 als in 12 hebben. Die inhouden zullen van invloed op elkaar
zijn ook al maken ze geen enkel contact. De psyche is een eenheid met
verschillende componenten


flower

Blauwewolk

Aantal berichten : 1
Punten : 2159
Reputatie : 0
Registratiedatum : 26-03-12

Terug naar boven Go down

Terug naar boven

- Soortgelijke onderwerpen

 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum